Vstup pro registrované organizace

Procesní analýza

Procesní analýza bude prováděna na základě unikátní metodiky modelu hodnocení „Zdravé organizační řízení“©, které NROS vytvořila ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze a je zároveň v jejím vlastnictví. Vlastní hodnocení bude probíhat ve dvou fázích:

Hodnocení první fáze – sebehodnotící formulář

V první fázi proběhne hodnocení pomocí sebehodnotícího formuláře, který vyplní organizace. Následně proběhne hodnocení organizace na základě dotazníku a dodaných dokumentů.

Hodnocení druhé fáze – návštěva organizace

Ve druhé fázi navštíví nezávislí posuzovatelé organizaci v místě jejího působení s cílem získat přehled o organizaci a jednotlivých dotazovaných oblastech. Hodnotitel na místě ověří skutečnosti z předchozí fáze a doplní další potřebné informace pro provedení procesní analýzy.

Výsledkem procesní analýzy bude resumé shrnující základní informace o jednotlivých oblastech řízení, vymezení silných a slabých stránek a doporučení k zaměření projektu na inovace z dotace MPSV. Procesní analýza i výsledné resumé bude vyhotoveno v této struktuře:

  • Strategie organizace, poslání
  • Financování, fundraising
  • Lidské zdroje
  • Marketing a PR
  • Kvalita služeb/produktů

Podrobné podmínky pro přihlášení do systému hodnocení a pokyny k vyplnění dotazníku najdete zde.

Nedílnou součástí pro vznik smluvního vztahu mezi Organizací a NROS je souhlas s Obchodními podmínkami, které naleznete zde.

Aktuality

NROS dočasně uzavřela možnost registrovat se do systému služby Procesní analýza v důsledku naplnění svých kapacit. O znovuotevření registrace vás budeme informovat na těchto stránkách.

 

Vyhlášení výzvy č. 031 naleznete zde.

naleznete

Aktuální dokumenty k výzvě OP 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce naleznete zde.